Tankens kraft

Din själsliga utveckling

Vi skapar vår verklighet själv genom vårt sätt att känna och tänka, våra så kallade trosföreställningar. Det är vårt undermedvetna som påverkar vår trosföreställning. Tankens kraft kan skapa press och ångest genom att vi tror att vi bara får tänka positivt och att vi måste trycka bort alla negativa tankar. Men vi måste hantera det negativa inom oss som ändå finns där hela tiden och styr våra liv. Vi mår sämre när det vi har affirmerat inte funkar. Är man missnöjd med sitt liv idag så ska man vara kärleksfull mot sig själva genom att ha insikter om att det liv du lever här och nu har ditt undermedvetna skapat åt dig tidigare. Ibland kan man dock behöva professionell hjälp med att ta reda på vad i ens undermedvetna som ligger och blockerar som man inte dittills har kommit åt.

Håller man fast i det förflutna och i framtiden så struntar man faktiskt i nuet. Att älta det gamla eller bekymra sig för något som ännu inte har hänt och förmodligen inte kommer att hända, gör att vi förbrukar den energi vi behöver om vi hamnar i svårigheter.

Hinder

Exempelvis så står ofta pengar i vägen för en individs utveckling det kan vara allt från att inte skall jag göra detta inte ska jag unna mig detta, det är lite som att man inte vågar ta plats eller så är man rädd för att förlora det man har. De mest framgångsrika människorna i världen gör det de älskar att göra och det som känns meningsfullt, och blir sedan framgångsrika och tjänar mycket pengar på det. Vi kan dra en lärdom av det att göra mer av det som du älskar att göra. Dra nytta av attraktionslagen och försök att attrahera det liv du längtar efter. Gör dig av med blockeringar och investera i ditt liv för din glädje och för dina medmänniskor.

Lever jag det liv jag vill?

Vad är viktigt för dig?

Vilka saker är egentligen väsentliga?

Bob Proctor - är en framgångsrik man som föreläser om kraften som vi alla borde utveckla. Hela vår grund vilar i tankens kraft och universums energilagar. Detta är något som egentligen alltid funnits och som många framgångsrika människor använt sig av innan oss. Om man studerar framgångsrika människor så upptäcker man att de levt och skapat sitt liv utifrån tankens kraft och energilagarna, medvetet eller omedvetet.

If you can see it in your mind, you will hold it in your hand. - Bob Proctor

 

9 Jan 2016

© 2012-2023 Hud.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)