Metabolt syndrom

Vad är metabolt syndrom den västerländska sjukan?

Cellerna har blivit ressisstanta mot insulin Bukspottkörteln kompenserar genom att producera mer insulin Det ger bildas stresshormoner påverkar hela hormonsystemet negativt

Syndromet kan orsaka bukfetma,sänka insulinkänsligheten och orsakar obalans i blodsockret

Högt blodtryck höga kolesterolvärden Ödem obalanserat hormonsystem ämnesomsättningen rubbas

Orsaker Felaktig kost Stress för mycket stillasittande Brist på näring och antioxidanter rökning, alkohol mm

Symptombehandling Blodtrycksmediciner insulin vattendrivande mediciner kolesterolsänkande mediciner medicin mot ämnesomsättningen antidepressiva läkemedel

Medicinerna är förstås nödvändiga för att må bra men det finns andra vägar att ta också för att kroppen ska komma i balans.

Definition av metabolt syndrom

Detta är ett relativt nytt område och det finns olika definitioner på vad som skall få kallas metabolt syndrom. Detta är den vanligaste definitionen för närvarande (ATP III):

Minst tre av dessa fem faktorer:

Midjemått >102 cm (män) eller >88 cm (kvinnor)

HDL <1,0 (män) eller <1,3 (kvinnor)

Triglycerider >1,7

Fasteblodsocker >=6,1

Blodtryck >130/85 eller blodtrycksmedicinering

Man märker ganska snabbt att det inte är svårt att uppfylla dessa kriterier, har man lite mage och ett inte helt perfekt blodtryck, så krävs bara ytterligare en faktor – lite dåliga blodfetter eller något förhöjt blodsocker

Har man något av faktorerna så löper man en större risk för att få en hjärtinfarkt, här är några exempel som räknats ut i en studie i USA

Diabetes: 3,1 ggr högre risk

Högt blodtryck: 2,5 ggr högre risk

Bukfetma: 2,2 ggr högre risk

Dåliga blodfetter: 3,9 ggr högre risk

Detta är alltså riskökningen av dessa delar var för sig. Men det är mycket vanligt att man har mer än en. Vad händer då om man har fler eller alla samtidigt?

Vid samtidig övervikt, blodfettsrubbning, diabetes och högt blodtryck (”fullt utvecklat” metabolt syndrom) hade man i storleksordningen 20 gånger större risk att få hjärtinfarkt som en person utan någon av riskfaktorerna.

6 May 2016

© 2012-2024 Hud.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)