Den självläkande kroppen

Stärk och upplev det friska

Vi går ofta med våra krämpor så länge att vi tillslut tror att det är normalt.

Vad innebär en god hälsa? God fysik, livsglädje, harmoni, god självkänsla, mental styrka, balanserad

En dålig hälsa? Sömnproblem, trötthet, hjärtproblem, smärta/värk, huvudvärk, problemmage, allergier

Höja livskvalitén och bli Symptomfri? Utvilad, återhämtning, mjuka leder, övervikt, energifylld.

Det är viktigt att ta upp och prata om hur vi faktiskt mår, hur mår vi idag? Hur fungerar en frisk kropp? Hur påverkas vi av stress? Hur ser näringssituationen ut idag? Hur kan hälsokost hjälpa till att höja livskvalitén.

Det viktiga är att skapa balans med rätt näring, vatten, rörelse, återhämtning, andning, positiv attityd och inte minst sunda relationer inte bara med andra utan med dig själv också.

Våra kroppar är självläkande när vi är i balans. Belastningar skapar obalanser, fungerar inte matsmältningen så kan det vara obalans i tarmfloran vilket är vanligare än man tror, inflammerade slemhinnor, försurning i kroppen – lågt PH-värde, detta leder till näringsbrist.

Näringsbrist

Tyvärr har näringsvärdet i grödor sjunkit drastiskt på grund av försurningar, utarmade jordar, frukt och grönt skördas omogna, maten är exempelvis processad.

Näringsbrister påverkar mycket i kroppen och ofta tar man symptom för givet eftersom man är så van och gått med krämporna så länge.

Tecken på energibrist – obalans

Det sätter sig i det fysiska: exempel matsmältningsproblem, försämrat immunförsvar, diffus värk/smärta, eksem och allergi, dålig sömn, sug efter kaffe och socker.

Emotionella: Irritation, humörsvängningar, depression, ångest.

Mentala: ofokuserad, dålig koncentration, omotiverad, fastnar i negativa tankemönster.

Många orkar inte göra livstils förändringar fast man planerar och lägger upp det till sig.

Vad kan jag då göra för min hälsa?

Skapa balans – kroppen behöver mer energi när den ska reparera.

Man kan höja energinivåerna och ge cellerna näring med hjälp av målfokuserad näringstillskott, när matsmältningen fungerar bra och inflammationen i tarmarna har läkt gör i sin tur att cellerna får näring.

3 May 2016

© 2012-2023 Hud.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)